Działania Straży Miejskiej w Śremie w walce ze smogiem

Interwencje dotyczące zanieczyszczania powietrza podejmowane były przez strażników miejskich od początku istnienia naszej formacji.

To że w przeszłości dozwolone było spalanie m.in. pozostałości roślinnych, nie oznaczało, że można było w związku z paleniem ogniska czy w związku z grillowaniem, zanieczyszczać dymem przestrzeń publiczną, drogę, plac, czy mieszkanie lub podwórko sąsiada.

 

Te czyny były i nadal są zabronione, a strażnicy podejmują interwencję na każde zgłoszenie.

W tym miejscu może warto od razu odpowiedzieć na pytanie, czy dozwolone jest palenie ogniska na swojej prywatnej działce? Tak, ale pod warunkiem, że przyświeca temu charakter towarzyski, rekreacyjny, nie jest natomiast  zamiarem wyłącznym sprawcy spalenie odpadów celem pozbycia się ich.

 

Nowe spojrzenie na zjawisko zanieczyszczania powietrza i wprowadzone zmiany w ustawie o odpadach ukierunkowały nasze działania na przeciwdziałanie spalaniu pozostałości roślinnych oraz przeciwdziałanie spalaniu odpadów w piecach domowych.

 

W lutym 2016 roku w porozumieniu z Pionem Gospodarki Przestrzenią i Środowiskiem Urzędu Miejskiego opracowaliśmy zasady i tryb prowadzenia kontroli nieruchomości przez strażników miejskich w zakresie przeciwdziałania spalaniu odpadów w piecach domowych. Przyjęto zasadę, że kontrole prowadzone przez strażników miejskich będą planowe, podawane wcześniej do informacji publicznej i obejmą swym zasięgiem obszar całej gminy, czyli zarówno nieruchomości miejskie, jak i na terenie poszczególnych wsi sołeckich.

 

Podstawą do podejmowania działań kontrolnych przez strażników jest art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym burmistrz może upoważnić do wykonywania czynności kontrolnych m.in. funkcjonariuszy straży miejskiej. Takie upoważnienia do działania strażnicy posiadali już wcześniej, i na ich podstawie w dniu 11 kwietnia 2016 r. przystąpili do realizacji Planu kontroli.

 

Zgodnie z przyjętą kolejną zasadą, strażnicy prowadzą kontrolę dwuosobowo, z tego jeden strażnik każdorazowo kontroluje sposób ogrzewania stosowany na terenie nieruchomości, rodzaje wykorzystywanych paliw, a drugi funkcjonariusz kontroluje realizację przez właściciela nieruchomości pozostałych obowiązków porządkowych, wynikających z innych ustaw.

 

 

Wyniki dotychczasowych działań podejmowanych przez Straż Miejską:

Rok

Liczba kontrolowanych nieruchomości

z tego:

Liczba ujawnionych uchybień

z tego:

Śrem

wsie sołeckie

w zakresie spalania odpadów

inne porządkowe

2016

1065

505

560

169

3

166

2017

1019

459

560

240

8

232

2018

71

39

32

19

1

18

Razem

2155

1003

1152

428

12

416

 

Kampania informacyjna prowadzona na terenie kraju, ale również nasza lokalna, gminna, spowodowała, że szczególnie w ubiegłym roku odbieraliśmy wiele zgłoszeń o podejrzeniu spalania odpadów. Sprawdzamy każde zgłoszenie. Liczba zgłoszeń wzrasta w dniach, w których warunki atmosferyczne są niekorzystne, a wyżowa bezwietrzna pogoda uniemożliwia pyłom i dymom rozprzestrzenianie się do góry. Gdy nie ma wiatru, pyły wiszą w miejscu.

W wyniku tych zgłoszeń nie ujawniliśmy spalania odpadów, co nie pozwala mi stwierdzić kategorycznie, że ktoś na rozpałkę nie wrzucił worka z odpadami z kuchennego pojemnika i spaliły się one przed przybyciem patrolu, nie pozostawiając widocznych gołym okiem śladów w popielniku.

My sprawdzamy zasobnik i paliwo używane do ogrzewania domu, mieszkania. Mogę stwierdzić, że najczęściej przyczyną zadymiania, oprócz wspomnianych czynników atmosferycznych, niezależnych od nas, jest tradycyjne rozpalanie od dołu w piecach o niskiej sprawności paliwa kiepskiej jakości (taniego węgla, miału węgłowego, dużych ilości drewna).

Przeciwdziałając ewentualnemu spalaniu odpadów, strażnicy miejscy prowadzą szeroką kampanię informacyjną. Mieszkańcom wręczamy ulotki przygotowane przez Urząd Miejski, informujemy czym można, a czym nie wolno palić w piecu. Informujemy o zagrożeniach dla zdrowia w związku z paleniem odpadów i niską emisją trujących związków do atmosfery. Zachęcamy do wymiany starego pieca na nowy.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli i chciałbym stwierdzić, że do tej pory nie natrafiliśmy na przeszkody, wszyscy podchodzą ze zrozumieniem do problemu a ujawniane uchybienia (w większości przypadków porządkowe) są eliminowane.

Kontrole z naszej strony będą kontynuowane.

 

 

 

Marian Goliński

Komendant