1. Komendant Straży Miejskiej – mgr Marian Goliński

 

2. Kierownik Referatu Koordynacji Służby – mgr Damian Bąk

 

3. Strażnik Miejski - Grzegorz Jankowiak

 

4. Strażnik Miejski - Grzegorz Mularczyk

 

5. Strażnik Miejski - Jarosław Kmieciak

 

6. Strażnik Miejski - Krzysztof Kamiński

 

7. Strażnik Miejski - Piotr Grobelny

 

8. Strażnik Miejski – mgr Marta Migacz

 

9. Strażnik Miejski - Natalia Patelka

 

10. Strażnik Miejski - mgr Natalia Szelerska

 

11. Strażnik miejski - Natalia Sadzka

 

12. Strażnik miejski - 

 

13. Główny Księgowy – mgr Katarzyna Adamska

 

14. Specjalista do spraw administracji i kadr – mgr Katarzyna Sarnecka