1. Komendant Straży Miejskiej – mgr Marian Goliński

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Strażą od 2 września 1991 r.

 

 

2. Kierownik Referatu Koordynacji Służby – mgr Damian Bąk

absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu – nieetatowy Zastępca Komendanta Straży.

 

 

3. Strażnik Miejski - Grzegorz Jankowiak

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

 

 

4. Strażnik Miejski - Grzegorz Mularczyk

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora w Sekcji Służby Dyżurnej

 

 

5. Strażnik Miejski - Jarosław Kmieciak

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

 

 

 6. Strażnik Miejski - Krzysztof Kamiński

w Straży pracuje od 12 lutego 1996 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

 

 

7. Strażnik Miejski - Piotr Grobelny

w Straży pracuje od 13 grudnia 2002 r. ostatnio na stanowisku starszego specjalisty w Sekcji Służby Dyżurnej.

 

 

8. Strażnik Miejski – mgr Marta Migacz

absolwentka studiów zawodowych pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Straży pracuje od 1 sierpnia 2008 r. ostatnio na stanowisku młodszego specjalisty.

 

 

9. Strażnik Miejski - Natalia Patelka

w Straży pracuje od 1 lipca  2015 r. ostatnio na stanowisku młodszego specjalisty, wcześniej pracowała w Straży Miejskiej m. Poznania.

 

 

10. Strażnik Miejski - Mariusz Litke

w Straży pracuje od 1 września 2016 r. ostatnio na stanowisku specjalisty, wcześniej pracował w Strażach Miejskich w Kórniku i w Swarzędzu.

 

 

11. Strażnik Miejski - Natalia Szelerska

absolwentka studiów zawodowych pedagogicznych w Wyższej Szkole Zawodowej "Kadry Dla Europy" w Poznaniu, w Straży pracuje od 3 kwietnia 2018 r., ostatnio na stanowisku  młodszego strażnika. 

 

 

12. Główny Księgowy – mgr Katarzyna Adamska

w Straży pracuje od 1 stycznia 2008 r. na stanowisku Głównego Księgowego.

 

 

13. Specjalista do spraw administracji i kadr – mgr Katarzyna Sarnecka

absolwentka studiów administracyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, w  Straży pracuje od 1 grudnia 2005 r. obecnie na stanowisku inspektora w Sekcji Administracji i Kadr.