Komendant Straży Miejskiej – mgr Marian Goliński


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kieruje Strażą od 2 września 1991r.

 

 Kierownik Referatu Koordynacji Służby – Damian Bąk

 

absolwent studiów zawodowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu – nieetatowy Zastępca Komendanta Straży.

  Strażnik Miejski - Grzegorz Jankowiak

 

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

  Strażnik Miejski - Grzegorz Mularczyk

 

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora w Sekcji Służby Dyżurnej. Strażnik Miejski - Jacek Galler

 

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

  Strażnik Miejski - Jarosław Kmieciak

 

w Straży pracuje od 1 października 1991 r. ostatnio na stanowisku inspektora.

  Strażnik Miejski - Krzysztof Kamiński

 

w Straży pracuje od 12 lutego 1996 r. ostatnio na stanowisku młodszego inspektora.

  Strażnik Miejski - Piotr Grobelny

 

w Straży pracuje od 13 grudnia 2002 r. ostatnio na stanowisku specjalisty w Sekcji Służby Dyżurnej.

  Strażnik Miejski – mgr Marta Migacz

 

absolwentka studiów zawodowych pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Straży pracuje od 1 sierpnia 2008 r. ostatnio na stanowisku młodszego specjalisty. Strażnik Miejski - Michał Kaźmierczak

 

absolwent studiów zawodowych w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, w Straży pracuje od 20 listopada 2013 r. ostatnio na stanowisku strażnika.

  Strażnik Miejski - Natalia Patelka

 

w Straży pracuje od 1 lipca  2015 r. ostatnio na stanowisku młodszego specjalisty , wcześniej pracowała w Straży Miejskiej m. Poznania.

 

 


Strażnik Miejski - Mariusz Litke

 

 

 

 

 

w Straży pracuje od 1 września 2016 r. ostatnio na stanowisku specjalisty, wcześniej pracował w Strażach Miejskich w Kórniku i w Swarzędzu


Główny Księgowy – mgr Katarzyna Adamska

 

w Straży pracuje od 1 stycznia 2008 r. na stanowisku Głównego Księgowego.

 

  Specjalista do spraw administracji i kadr – mgr Katarzyna Sarnecka

 

absolwentka studiów administracyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, w  Straży pracuje od 1 grudnia 2005 r. obecnie na stanowisku inspektora w Sekcji Administracji i Kadr.