Informacja o wyborze wykonawcy projektu sztandaru gminy Śrem

 

W imieniu Gminy Śrem Komendant Straży Miejskiej w  Śremie informuje o wyborze oferty przedłożonej przez Pana Roberta Wiktora Fidurę-Poryckiego na wykonanie projektu sztandaru gminy Śrem w kwocie 3.192,00 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa ) PLN brutto.

 

Śrem, 1 września 2022 r.

Marian Goliński

Komendant Straży Miejskiej w Śremie