Komendant Straży Miejskiej w Śremie informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 28 lutego 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 9-341/O/2023 Komisji Heraldycznej z dnia 10 lutego 2023 r. zaopiniował pozytywnie projekt sztandaru gminy wykonany przez zespół autorski Robert Fidura i Kamil Wójcikowski.

 

Marian Goliński

Komendant Straży Miejskiej w Śremie

Śrem, dnia 2 marca 2023 r.