Straż Miejska będzie kontrolować spalanie przy wykorzystaniu drona

Niska emisja jest głównym czynnikiem wywołującym zjawisko smogu w Polsce, co ma wpływ na nasze zdrowie i wywołuje choroby dróg oddechowych, skutkiem czego są szkody społeczne nie do oszacowania.

W celu przeciwdziałania temu zjawisku, w miesiącu październiku oraz listopadzie tego roku strażnicy miejscy we współpracy ze specjalistyczną firmą z Gliwic przeprowadzą kontrole zanieczyszczenia powietrza w wytypowanych miejscach w gminie Śrem przy wykorzystaniu dronów z zamontowanymi czujnikami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar cząstek PM10, PM2,5 pozwalającymi na wskazanie spalania produktów z tworzyw sztucznych, butelek PET, lakierowanego drewna, sklejki, produktów wykonanych z PCW (np. wykładzin, ram okiennych).

Próbki będą pobierane bezpośrednio ze strugi dymu znad komina. Odczyty czujnika są dostępne kontrolującym bezpośrednio jeszcze w czasie lotu a dostarczane dane są powiązane ze współrzędnymi geograficznymi pozwalającymi zlokalizowanie kotła, w którym spalane są lub były niedozwolone produkty.

W razie ujawnienia przekroczenia norm, dalsze czynności będą przeprowadzać strażnicy miejscy upoważnieni do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska, w tym do wejścia na teren nieruchomości oraz do pobrania próbek popiołu jako materiału dowodowego.

Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że zabronione jest spalanie w kotłach odpadów oraz:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

- węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem o wartości opałowej poniżej 23 MJ/kg, zawartości popiołu wyższej niż 10% i zawartości siarki wyższej niż 0,8%,

- biomasy stałej (drewna, peletu czy słomy) o wilgotności powyżej 20%.