" Sukcesem zakończył się udział uczniów śremskich szkół ponadgimnazjalnych w II Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie, rozgrywanej w tym roku pod hasłem "Nie dla smogu". Uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie Rafał Janicki zajął II miejsce, natomiast uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Śremie Joanna Trawińska zajęła VII miejsce.
 
Do rywalizacji o bezpłatny indeks Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. przystąpiło 909 uczniów z województwa wielkopolskiego.
 
Do finału Komisja Głowna zakwalifikowała 14 uczestników, w tym dwoje  uczniów ze śremskich szkół. Ich zadaniem było przygotowanie autorskiego projektu nt. walki ze smogiem, dokonanie oceny zagrożeń, zjawisk negatywnych występujących w okolicy. Projekt winien był zawierać propozycje zmian na lepsze, ale również podjęte przez uczestnika konkretne działania praktyczne.
 
W rywalizacji finałowej uczestnicy prezentowali swoje projekty, poddając swoje dokonania ocenie Komisji Głównej.
 
Olimpiada już po raz drugi zorganizowana została przez straże miejskie województwa wielkopolskiego i odbywała się pod honorowym patronatem Rektora WSB w Poznaniu prof. Józefa Orczyka. Swym patronatem Olimpiadę objęli również Starosta Śremski Pan Zenon Jahns oraz Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski, którzy ufundowali nagrody dla uczniów śremskich szkół uczestniczących w Finale."