1.     W dniu 19 czerwca 2016 r. ukarano mieszkańca Śremu grzywną w wysokości 100 zł za nieobyczajny wybryk tj. załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym na Placu 20 Października.

2.     W dniu 22 czerwca 2016 r. interweniowano  w sprawie osób bezdomnych:

- ok godz. 06:30 na ul. Mickiewicza w sprawie mężczyzny leżącego w bankomacie, który nie chciał opuścić pomieszczenia,

- ok. godz. 14.00 w sprawie mężczyzny leżącego pod śliwką na Placu 20 Października,

Mężczyźni ci, znani z wcześniejszych i podobnych interwencji, opuścili miejsca, gdzie urządzili sobie odpoczynek.

3.     W dniu 23 czerwca 2016 r. ok. godz. 11:25 interweniowano na ul. Wiejskiej na wysokości posesji nr 4 w sprawie wyrwy w jezdni, którą zabezpieczyli mieszkańcy ulicy. Zgłoszenie potwierdzono i odwrotnie przekazano zarządcy drogi.

4.     W dniu 23 czerwca 2016 r. ukarano grzywną i odpowiednią ilością punktów karnych mieszkankę Poznania za parkowanie pojazdem na przejściu dla pieszych na ul. Okulickiego w Śremie.

5.     W dniu 23 czerwca 2016 r. interweniowano na zgłoszenie mieszkanki, która przekazała uwagi dot. Utrzymania porządku przy ul. Komorowskiego. Uwagi przekazano zarządcy terenu.

6.     W dniu 23 czerwca 2016 r. ukarano grzywną w wysokości 100 zł, 33-letniego mieszkańca ul. Powstańców Wlkp. za parkowanie pojazdem na zieleni.  

7.     W dniu 23 czerwca 2016 r. ok. godz. 14.20 otrzymano zgłoszenie w sprawie zapadnięcia się części chodnika na Promenadzie na wysokości Mleczarni.

8.     W dniu 23 czerwca  2016 r. interweniowano w sprawie mężczyzn przesiadujących pod śliwką na Placu 20 Października, którzy byli pod wpływem alkoholu. Na miejscu wylegitymowano mężczyzn, jeden z nich o własnych siłach oddalił się z miejsca a kolejnego patrol odwiózł do miejsca zamieszkania a trzeciego przewieziono na Komendę Straży celem wytrzeźwienia.