W dniu 30 maja 2016 r, na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 strażnicy miejscy m. insp. Jacek Galler i mł. specj. Natalia Patelka wzięli udział w zorganizowanym przez szkołę egzaminie na kartę rowerową do którego przystąpiło około 70 uczniów.