W miesiącu maju br. strażnicy skontrolowali 90 nieruchomości w wybranych 5 miejscowościach z terenu Gminy oraz na 6 wybranych ulicach miasta zgodnie z Planem. Dodatkowo skontrolowano jedną piekarnię w Śremie.

W zakresie przedmiotu zasadniczego kontroli, tj. sprawdzenia prawidłowości gospodarowania odpadami w celu ich wykorzystywania jako paliwo, nie stwierdzono uchybień.

Stwierdzono 12 innych uchybień porządkowych:

- brak numeru porządkowego na 1 posesji,

- cztery przypadki braku opłaty od posiadania psów,

- jeden przypadek braku szczepień psa przeciw wściekliźnie,

- brak 6 informacji o psie biegającym luzem po posesji.

 

 Nie nałożono mandatów karnych, za ujawnione uchybienia właścicieli nieruchomości pouczono.