1.  W dniu 1 czerwca 2016 r. ok. godziny 12:10 funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z funkcjonariuszami Policji zabezpieczali wjazd z obwodnicy w ul. Gostyńską w związku z koniecznością uporządkowania ulicy Gostyńskiej, na której został rozsypany węgiel. Droga była zamknięta przez godzinę a ruch odbywał się objazdami.

2.  W dniu 2 czerwca 2016 r. ok. godziny 16:20 dyżurny otrzymał zgłoszenie w sprawie blokowania wjazdu na parking na ul. Nadbrzeżnej przy Przychodni. Kierowca auta blokującego został ustalony i ukarany grzywną w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym za w/w czyn.

3.  W dniu 3 maja 2016 r. ok godziny 08:50 interweniowano na ul. Piłsudskiego w sprawie niewidocznej sygnalizacji świetlnej, którą zasłaniają gałęzie od rosnącego w pobliżu drzewa. Zgłoszenie zostało przekazane do Urzędu Miejskiego w Śremie w celu przycięcia zwisających gałęzi drzewa.

4.  W dniu 4 czerwca 2016 r. ok. godz. 08:40 interweniowano na ul. Zielonej w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów. Na miejscu ujawniono i rozliczono  kierowców trzech pojazdów, którym wystawiono wezwanie.

5.  W dniu 6 czerwca 2016 r. interweniowano na zgłoszenie jednego z mieszkańców w sprawie spożywającego alkohol mężczyzny w bramie budynku ul. Poznańskiej nr 4. Na miejscu ustalono, że sprawcą zamieszania okazał się pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej z ul. Farnej, którego przewieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod opiekę personelu.

6.  W dniu 6 czerwca  2016 r. interweniowano w firmie władającej terenami przy Rondzie Armii Krajowej w sprawie przerostów traw. Interwencję przyjęto ze zrozumieniem a trawy wykoszono.

7.  W dniu 8 czerwca 2016 r. interweniowano w odpowiednich służbach w sprawie ujawnionych w czasie służby dziur w nawierzchni ul. Sikorskiego na wysokości posesji nr 13a,  w Parku im. Puchalskiego oraz w chodniku ul. Chełmońskiego.