Pożary

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy dokumentów. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach.

Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenia płuc.

Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.Przed pożarem

1.       Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia.

2.       Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź czy nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.

3.       Utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy, itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia  starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli, itp.

4.       Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczna, przedłużacze, kable, gniazdka.

5.       Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.

6.       Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty, itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

7.       Nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.

8.       Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.

9.       Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną.

10.   Pokryj warstwą ok. 5-8 cm piasku podłogi strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.

11.   Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.

12.   Upewnij się, czy izolacja domu nie dotyka przewodów elektrycznych.

13.   Poznaj położenie zaworów   instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników oraz sposobu ich wyłączania w razie zagrożenia.

14.   Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/pożarowej i natychmiast usuń wszystkie nieprawidłowości wykazane w czasie kontroli.

15.   Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany i:

- zwróć się do specjalisty o ocenę niebezpieczeństwa dla twojego domu,

- używaj w budownictwie ognioodpornych materiałów, a w technologii – budowy łatwej do odbudowy,

- stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą twój dom od palnej roślinności,

- utrzymuj teren wokół domu wolny od suchej roślinności,

- przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach,

- bądź gotowy do ewakuacji.W czasie pożaru

1.       Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.

2.       Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.

3.       Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą, lub przykryj pokrywką, jeżeli ogień powstał w garnku.

4.       Jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i tarzaj się dotąd, aż zdusisz ogień.

5.       Jeżeli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są zimne, wychodź natychmiast czołgając się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące uciekaj, jeśli możesz przez okno; jeśli nie, to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków.

6.       Pomóż zwierzętom – w tym celu:

- wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami,

- owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada; jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenia,

- ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce,

- trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,

- udziel pomocy poparzonym zwierzętom sam lub wezwij miejscowego weterynarza.Po pożarze

1.       Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby pożarowe i komunalne nie sprawdzą, czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp.

2.       Skontaktuj się z Urzędem Miejskim, jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych.

3.       Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.

4.       Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które były narażone na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

5.       Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, ze przebywanie w budynku jest niebezpieczne – zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół, urząd, szkołę o miejscu swojego tymczasowego nowego zakwaterowania. To co pozostało będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.