Powódź

Woda – jeden z najgroźniejszych żywiołów, który powoduje największe statystycznie straty ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne. Przed powodzią

1. Zorientuj się w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody.

2.Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny przyjęty w twojej miejscowości sygnał, np. dzwony.

3.Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna zaplanuj:

- kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca,

- sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny.

 Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek nadejścia katastrofy:

- latarki z zapasowymi bateriami,

- przenośne radio z zapasowymi bateriami,

- apteczkę pierwszej pomocy,

Niezbędny zapas żywności i wody.

Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.

Omów z rodziną plan zabezpieczenia się przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak wezwać policję, straż pożarną czy straż miejską.     W czasie powodzi

1.       Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.

2.       Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wannę, zlewy i posiadane w domu naczynia.

3.       Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy  na wyższe pietra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne podręczne materiały.

4.       Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych, w tym energii elektrycznej i gazu.

5.       Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie wydany nakaz opuszczenia domów – nie zwlekaj. SŁUCHAJ ZALECEŃ SŁUŻB PORZADKOWYCH.

6.       Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one też będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.

7.       Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Woda może cię przewrócić. Przez wodę powodziową nie należy też przejeżdżać samochodem lub pozostawać w nim, w przypadku jego unieruchomienia.

8.       Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią.      Po powodzi

1.       Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał pewności, ze jest bezpiecznie.

2.       Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.

3.       Wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku powodzi zwierzęta.

4.       Wykonaj zdjęcia zniszczeń oraz dokonaj szacunku strat.

5.       Włącz się czynnie w likwidację skutków powodzi.