Finał Olimpiady

W dniu 23 stycznia 2018 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej, w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A został przeprowadzony III, finałowy etap  I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.  

Po drugim etapie Olimpiady, do finału I WOWOB,  Komisja Główna zakwalifikowała 20 osób. Tym razem zadaniem finalistów było przygotowanie autorskiego projektu p.t. "Moja okolica bezpieczna i przyjazna". Projekt ten powinien zawierać nie tylko opis występujących zjawisk negatywnych, ale również podjęte działania praktyczne poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania pracy było przygotowanie w wersji opisowej oraz multimedialnej projektu, z zachowaniem wymagań ogólnych, zawartych w regulaminie Szczegółowym Olimpiady. Ostatecznie, do finalowych przesłuchań Komisja Główna I WOWOB zakwalifikowała 18 uczestników.

Od wczesnych godzin porannych, w sali wykładowej WSB, rozpoczęły się przesłuchania 18 finalistów I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Czas oczekiwania organizatorzy wypełnili zajęciami warsztatowymi przygotowanymi przez wykładowców WSB oraz pracownika CZK z Urzędu Miasta. Wysoki poziom prezentowanych prac nie ułatwił pracy jury. Każdy z finalistów, w ciągu 10-cio minutowego wystąpienia prezentował swój pomysł na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ostatecznie, pierwszą laureatką, I-szej Olimpiady i zdobywczynią nagrody głównej - indeksu na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej, została Alicja Glinkowska uczennica Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady. Organizatorzy nie zapomnieli o nauczycielach, którzy przygotowywali i wspierali swoich uczniów - wszyscy otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady.

Finałowa uroczystość zakończyła się podzieleniem okolicznościowego tortu.

Załączniki

 

Poniżej link do galerii zdjęć z Finału I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbył się w dniu 26 marca 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

<https://drive.google.com/drive/folders/1fGc0X2FT69zScQTkdAqu5gIRoTf6JN6i?usp=sharing_eil&ts=5ab9ec32> Finał