W dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego 9 uczniów śremskich szkół średnich (LO, ZSP, ZST) przystąpiło do rywalizacji w II Etapie Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.  Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz udzielali odpowiedzi na jedno z trzech pytań otwartych.

Nad prawidłowym przebiegiem II Etapu czuwała Komisja Terenowa, w której skład wchodzili nauczyciele opiekunowie uczniów, przedstawiciel Straży Miejskiej w obecności przedstawiciela Starostwa Powiatowego.

Komisja Główna w dniu 23 stycznia 2018 r. ustaliła na podstawie protokołów przekazanych przez Komisje Terenowe, że do II etapu przystąpiło 163 uczniów na 188, którzy uzyskali prawo startu.

Do finału I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, Komisja Główna zakwalifikowała 20 osób.

 

Z terenu Śremu zakwalifikowali się:

1. Ławniczak Maja - Liceum Ogólnokształcące w Śremie,

2. Płóciniak Patryk - Zespół Szkół Technicznych w Śremie.

 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Głównej sporządził  Marian Goliński.

 

Finał I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie przeprowadzony zostanie w dniu 26 marca 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.