703 uczniów z 37 szkół z całego województwa wielkopolskiego zgłosiło się do udziału w I Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Wraz z Wyższą Szkołą Bankową i Strażą Miejską w Poznaniu Olimpiadę współorganizuje dziewięć straży miejskich i gminnych z naszego województwa, w tym, śremska Straż Miejska. Pierwszy etap rywalizacji o indeks WSB już za nami.

W dniu 12 grudnia 2017 r. w trzech śremskich szkołach średnich (LO, ZSP, ZST) przeprowadzono I etap Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Nad prawidłowym przebiegiem I etapu Olimpiady czuwały Komisje Terenowe powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół. W składzie każdej komisji był również przedstawiciel Straży Miejskiej w Śremie.

Do I etapu Olimpiady śremskie szkoły zgłosiły 41 uczniów (w województwie 703).

Do I etapu Olimpiady przystąpiło 33 uczniów (w województwie 560). 

Komisja Głowna obradująca w Poznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. zakwalifikowała do II etapu 9 osób z terenu gminy Śrem (w województwie 187).

 

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do II etapu I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie:

Gmina Śrem

lp

 

 Imię i Nazwisko - szkoła

1

Antkowiak Kamil  - Liceum Ogólnokształcące

2

Błoszyk Piotr  - Zespół Szkół Technicznych

3

Kubiak Maciej  - Zespół Szkół Politechnicznych

4

Ławniczak Maja  - Liceum Ogólnokształcące

5

Marszał Angelika  - Zespół Szkół Technicznych

6

Pernak Marta   - Zespół Szkół Politechnicznych

7

Płóciniak Patryk  - Zespół Szkół Technicznych

8

Różańska Aleksandra  - Liceum Ogólnokształcące

9

Szczuka Tymoteusz  - Liceum Ogólnokształcące

 

 

II etap I etap Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie  przeprowadzony zostanie w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 10.00.