Poniżej link do pozostałych zdjęć z Finału przesłany przez Straż Miejska Miasta Poznania

https://drive.google.com/drive/folders/1NEr093A2margkWsu4xdq7MiS4aZm_1Cx