W dniu 19 maja 2016 r. w godzinach przedpołudniowych przeprowadzono w Śremie ćwiczenia dla służb mundurowych i innych instytucji administracji publicznej z zakresu współdziałania na wypadek wystąpienia kryzysu. W ćwiczeniach, pod kierownictwem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wzięli również udział strażnicy miejscy.