KILKA RAD PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA FERII ZIMOWYCH


WYJAZD W GÓRY 


- 2/3 wypadków i urazów na nartach to wynik słabej kondycji fizycznej, braku odpowiedniej zaprawy i często nieodpowiednio dopasowanego sprzętu, można temu zapobiec dzięki wcześniejszemu przygotowaniu kondycyjnemu i siłowemu organizmu,

- z jazdy na nartach wstępnie wykluczają nas przede wszystkim świeże urazy i ostre schorzenia typu zapalnego, gdyż przy jeździe na nartach zmienia się zupełnie układ obciążenia,

- konieczna jest rozgrzewka przed wyjściem na stok czy nawet oblodzone chodniki np. jazda w domu na rowerku treningowym, przysiady (jeśli nie wykonamy odpowiedniej rozgrzewki i nie przygotujemy się fizycznie do jazdy na nartach czy łyżwach organizm zacznie bronić się bólem),SANKI

- na zjazdy na sankach lub nartach wybieraj teren z dala od dróg, ulic, chodników i placów po których poruszają się piesi,

- podczas zjeżdżania na sankach należy zachować bezpieczną odległość między sankami,

- nie wolno zjeżdżać na sankach głową w dół,

- nie wolno uczestniczyć w kuligach organizowanych na ulicach,

- nie należy chodźcie po torze gdy inni zjeżdżają,ZAMARZNIETE ZBIORNIKI WODNE


- nie wolno wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych (jezior, stawów, rzek),

- nie wolno organizować lodowisk na stawach, jeziorach i rzekach, gdyż lód może się załamać i grozi

wówczas utonięcie,ZABAWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU


- przed wyjściem z domu należy się ciepło ubrać,

- nie wolno bawić się pod zwisającymi z dachu soplami lodu,

- do zabawy należy wybierać jedynie bezpieczne miejsca, np. place zabaw i boiska szkolne - z dala od ulic, mostów oraz torów kolejowych,TWOJE DZIECKO NA ZIMOWISKU


- sprawdź, czy organizator ma zezwolenie na prowadzenie zimowiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną,

- upewnij się, czy organizator ubezpiecza imprezę od następstw nieszczęśliwych wypadków
sprawdź, czy organizator jest zarejestrowany w kuratorium oświaty (kolonie i zimowiska powinny być zgłaszane do właściwego kuratorium oświaty) i czy opiekunowie mają uprawnienia i przygotowanie zawodowe do tej pracy,

- potwierdź, czy z dziećmi jedzie odpowiednia liczba opiekunów (1 na 15 dzieci),

- dokładnie sprawdź, czy firma przewozowa ma zezwolenie na krajowy przewóz osób i czy dysponuje taborem zastępczym w razie awarii,

- upewnij się, czy pojazd, którym mają jechać dzieci, ma ważne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc-badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne (np. NW),

- zaopatrz dziecko w kartkę z niezbędnymi danymi osobowymi, telefonami, pod które można dzwonić w razie potrzeby, ale także m.in. z informacją o lekach, jakie przyjmuje czy na co jest uczulone,

- nie pozwól dziecku zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów, aby uniknąć kradzieży,ZIMA W MIEŚCIE


- spróbuj mu umożliwić uczestnictwo w półkoloniach, zajęciach zorganizowanych w szkołach, świetlicach czy domach kultury,

- jeśli to nie możliwe, na czas nieobecności rodziców lub opiekunów w domu zapewnij najmłodszym opiekę osoby zaufanej,

- zostaw przy telefonie swój numer telefonu, numery osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe),

- przekaż sąsiadom klucze do domu, na wypadek gdyby dziecku potrzebna była pomoc (np. w razie pożaru),

- przypomnij o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych do domu,

- miejsca zabaw powinny być odpowiednio oddalone od jakiegokolwiek ruchu pojazdów, dlatego najmłodszym nie wolno zjeżdżać na sankach, ani bawić się śniegiem w pobliżu jezdni,PODRÓŻ SAMOCHODEM


- sprawdź stan techniczny pojazdu i usuń najdrobniejsze usterki,

- odpowiednio zamocuj foteliki dla dzieci dostosowane do ich wieku i wagi (w fotelikach należy przewozić dzieci do 12 roku życia, których wzrost nie przekracza 150 cm),

- zapinaj pasy bezpieczeństwa nawet na krótkich trasach oraz na drogach dobrze Ci znanych,

- uczul dzieci, aby opuszczały auto zawsze od strony chodnika,

- zapewnij dzieciom odpowiednie elementy odblaskowe podczas przemieszczania się pieszo po zmierzchu,

- podróżując do miejscowości położonych w górach, dobrze jest wyposażyć samochód w przeciwpoślizgowe łańcuchy na koła, które pomagają poruszać się po drogach pokrytych śniegiem lub lodem,

- warto mieć na uwadze, aby dostosować prędkość pojazdu do aktualnie panujących warunków i sytuacji na drodze.