Plakaty wyborcze

 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie. Na bilbordach, słupach, balustradach i innych urządzeniach użytku publicznego pojawiają się plakaty i hasła wyborcze o treści ustalonej przez określone ugrupowanie.

Prawna ochrona materiałów wyborczych to nic innego, jak zakaz niszczenia, usuwania, zamalowywania, itp. pod groźbą kary. Czyn taki jest wykroczeniem, za które strażnik sporządza do Sądu wniosek o ukaranie, za co grozi grzywna do 5 000 PLN.

Jeżeli plakat wyborczy zostanie umieszczony w takim miejscu, w którym zagraża to bezpieczeństwu ludzi, uprawnionym do jego zdjęcia jest policjant lub strażnik miejski. Za każdym razem o takiej sytuacji powiadamiamy pełnomocnika odpowiedniego komitetu wyborczego.

Usuwanie plakatów wyborczych - w terminie 30 dni po dniu wyborów, wszystkie plakaty i hasła wyborcze, które zostały umieszczone na infrastrukturze nie przeznaczonej do plakatowania /lampy oświetleniowe, balustrady drogowe itp/ muszą zostać uprzątnięte. W przeciwnym razie zapomniane plakaty sprzątają służby miejskie na koszt komitetu wyborczego.

 

Strażnicy na kilka dni przed upływem 30 - dniowego terminu spisują miejsca, w których zalegają plakaty, po czym taką informacje przekazują pełnomocnikom określonego komitetu.