http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/loading.gif

http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/previous.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/slideshow.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/next.gif


http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/close.gif

naciśnij x aby zamknąć okno

http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/loading.gif

http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/previous.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/slideshow.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/next.gif


http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/close.gif

naciśnij x aby zamknąć okno

Zadbajmy o czystość i porządek

Kontrolując obszar gminy, strażnicy miejscy baczną uwagę zwracają na stan czystości i reagują każdorazowo w przypadku ujawnienia miejsc zaśmieconych, brudnych, psujących estetykę. Jest coraz mniej przypadków występowania tzw. dzikich wysypisk śmieci, ale są one nadal ujawniane.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o przekazywanie informacji o zaśmiecaniu przestrzeni publicznej przez innych oraz o zgłaszanie takich przypadków służbie Dyżurnej Straży Miejskiej. Prosimy również o wskazywanie brudnych podwórek, zaśmieconych działek, porzuconych odpadów w lasach, parkach, itp., w tym wraków pojazdów. 

 


ABC zgłaszającego czyli bezpieczeństwo i precyzja: 

  • widząc osobę wyrzucającą nielegalnie odpady należy zapamiętać szczegóły mogące pomóc strażnikowi ustalić tożsamość śmieciarza. Będzie to z pewnością marka i numer rejestracyjny pojazdu oraz rysopis sprawcy,
  • ważne jest precyzyjne określenie miejsca pozbycia się odpadów,
  • zapamiętane informacje przekazujemy straży miejskiej w wybrany sposób. Sami nie podejmujemy interwencji gdyż reakcja takich osób jest trudna do przewidzenia,
  • w miarę możliwości przekazujemy dyżurnemu straży nasz telefon kontaktowy. Strażnicy często korzystają z pomocy zgłaszającego w doprecyzowaniu miejsca wykroczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitej anonimowości.