Jak się przygotować?

Wstęp

Obrazy zrozpaczonych ludzi, którzy przeżyli jakąś klęskę budzą zawsze współczucie. Dane o największych katastrofach są przerażające. Nie sposób dokładnie, mimo wspaniałego rozwoju wiedzy i technologii, przewidzieć gdzie wystąpią, kiedy i w jakich rozmiarach. Ale możemy poważnie ograniczyć niszczycielskie skutki kataklizmów.Jak się przygotować na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej?

W przypadku wystąpienia katastrofy, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować przyjść każdemu z pomocą. Wymaga to jednak określonego czasu, zatem każdy z nas powinien być przygotowany do samoobrony.

Należy wiedzieć, co robić w przypadku pożaru, gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach do tymczasowego zakwaterowania, co zrobić w przypadkach podstawowych zagrożeń medycznych. Jak ograniczyć skutki katastrof? Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem?Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić , co tobie i twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

1.  Sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz, narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj w Urzędzie Miejskim.

2.   Dowiedz się w Gminnym Centrum  Reagowania Kryzysowego, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia.

3.  Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłoszenia.

4.  Zaopatrz się w niezbędną literaturę (instrukcje, poradniki) i stosuj się do zaleceń w nich zawartych.

Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w czasie pierwszych trzech dni kataklizmu.

Niezależnie od powyższego – pamiętaj!

Zawsze i w każdej sytuacji niebezpiecznej stosuj się do zaleceń służb Reagowania Kryzysowego.