W dniach od 13 do 21 października 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę gospodarki odpadami w zakresie usuwania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości w gminie Śrem.

                Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości gospodarowania odpadami przez  mieszkańców gminy, którzy złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, korzystając z tej przyczyny z ulgi w opłacie miesięcznej za odpady.

             Z przekazanej przez Urząd Miejski w Śremie listy zawierającej 1017 nieruchomości, których właściciele złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w czasie kontroli stwierdzono, że wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z zamiarem pozbycia się bioodpadów pochodzących z nieruchomości, worki z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne wystawiono do odbioru przed 21 posesjami:

 

W dniu 13.10.2020 r.

1.      Błociszewo - 1 posesja,

2.      Dąbrowa - 1 posesja,

3.      Gaj - 1 posesja, 

4.      Szymanowo - 1 posesja.

 

W dniu 14.10.2020 r.

1.      Mechlin - 2 posesje.

 

W dniu 15.10.2020 r.

1.      Wyrzeka - 1 posesja.

 

W dniu 16.10.2020 r. (bez Górczyna)

1.      Śrem - 11 posesji

 

W dniu 19.10.2020 r.

1.      Bodzyniewo - 1 posesja,

2.      Wirginowo - 1 posesja.

 

W dniu 21.10.2020 r.

1.      Nochowo - 1 posesja.

 

W osiemnastu przypadkach właścicieli nieruchomości ukarano grzywnami w drodze mandatu karnego. W trzech przypadkach zastosowano pouczenie.

Do skontrolowania pozostały nieruchomości w m. Psarskie i Śrem Osiedle Górczyn.

 

Komendant Straży Miejskiej w Śremie

mgr Marian Goliński