Bezpieczeństwo w podróży

Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało specjalny poradnik, który pomoże nam uniknąć najczęstszych zagrożeń w czasie podróży. 

·       Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, zwłaszcza na dworcach lotniczych czy też podczas dojazdu na lotnisko w środkach komunikacji publicznej itp. Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego autobusu czy pociągu.

·         W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki — zwłaszcza torebek i neseserów.

·         Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.

·         W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.

·         Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty.

·         Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty przechowuj w „bezpiecznych” miejscach.

·         Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem — przestępcy mogą to wykorzystać.

·         Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży.

·         Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych towarów po niskich cenach itp.

·         Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż; lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki Policji.

·    Sprawdź czy do bagażu nie zabrałeś niebezpiecznych przedmiotów lub substancji — o wykładnię tego pojęcia zawsze możesz zwrócić się jeszcze przed spakowaniem do przewoźnika.

·         Zgłoś się odpowiednio wcześniej (przynajmniej 1,5 godz. przed odlotem) do odprawy granicznej.

·         Zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki w halach lotnisk bagaże i paczki oraz niezwłocznie informuj o takich faktach obsługę lotniska.

·         Nie dopuszczaj do zabierania przez dzieci na pokład samolotu zabawek typu sztuczne ognie, petardy.

·         Nie przyjmuj do przewozu paczek, bagaży innych osób.

·     Jeśli jesteś osobą palącą, pamiętaj, aby zarezerwować miejsce w samolocie w sekcji dla palących. Palenie papierosów w innym niż wyznaczone miejsce jest zabronione, dotyczy to również toalet (zwłaszcza podczas rejsów, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu) — w toaletach zainstalowane są automatyczne gaśnice i czujki dymu.

·       Dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa (umieszczona jest ona w kieszeni poprzedzającego fotelu) i uważnie wysłuchaj prezentowanych przez personel pokładowy zasad bezpiecznego zachowania i zasad postępowania na wypadek nagłego zdarzenia.

·         Zwróć uwagę na umiejscowienie wyjść awaryjnych.

·         W przypadku, gdy zauważysz jakiegokolwiek niepokojącego zjawiska, bezzwłocznie poinformuj o tym personel pokładowy.

·         W przypadku wystąpienia zagrożenia nie panikuj, lecz dokładnie wypełniaj polecenia stewardessy.

·         Wszelkie leżące luzem papiery, gazety, pisma powinny być wkładane do kieszeni poprzedzających foteli lub oddane stewardesie.

·       Bagaż podręczny powinien zostać umieszczony pod siedzeniem lub w specjalnie do tego przygotowanej górnej półce bagażowej (należy pamiętać, że podczas lotu powinna ona być zamknięta).

·         Pamiętaj, że na pokład samolotu nie można wnosić ostrych przedmiotów np. pilników do paznokci, nożyczek — zapakuj je wcześniej do walizki.

·      Należy pamiętać, że nad naszym bezpieczeństwem podczas lotu czuwa personel pokładowy przeszkolony na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Dokładne wypełnianie jego poleceń jest gwarancją optymalnych zachowań w czasie zaistnienia ewentualnego zagrożenia.