http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/loading.gif

http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/previous.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/slideshow.gifhttp://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/next.gif


http://www.poznan.pl/mim/wspolne/.js/lightbox/close.gif

naciśnij x aby zamknąć okno

Kontrola ruchu drogowego

Straż Miejska jest uprawniona do kontroli ruchu drogowego w granicach wynikającycyh z ustawy prawo o ruchu drogowym.

 


Straż Miejska może zatrzymać w ruchu:

  • samochód jadący drogą objętą zakazem ruchu w obu kierunkach,
  • motorowerzystę, rowerzystę, pieszego, pojazd zaprzęgowy i jadącego wierzchem o ile naruszają przepisy.

W trakcie kontroli strażnik może :

  • sprawdzać dokumenty wymagane do kierowania pojazdem,
  • legitymować,
  • wydawać polecenia.

 

Pozostałe uprawnienia Straży Miejskiej nie uległy zmianie. Dotyczy to m.in. egzekwowania przepisów z zakresu zatrzymywania lub postoju, ruchu pieszych, rowerzystów i innych.
W przypadku kierowcy, co którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, strażnik zobowiązany jest uniemożliwić kierowanie pojazdem tej osobie do czasu przybycia Policji.
Bez zmian pozostaje także kwestia usuwania pojazdów z drogi publicznej.