Co zrobić z wrakiem?

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM POJAZDÓW NIEUŻYWANYCH

Będąc właścicielem pojazdu, jesteś zobowiązany do:

  • kontynuowania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • dbałości o jego stan techniczny,
  • dopilnowania sposobu jego użytkowania.

O zbyciu pojazdu należy zawiadomić właściwy Wydział Komunikacji.

Pojazd po złomowaniu należy wyrejestrować - na podstawie zaświadczenia o demontażu.

Przestrzegaj ważnych terminów:

  • okresowych badań technicznych,
  • przed upływem ważności - przedłuż polisę OC,
  • do 30 dni - złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

NARAŻASZ SIĘ NA OPŁATY I GRZYWNY

  • pojazd bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje, że jest nieużywany, może być odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela

 

UTYLIZACJĘ POJAZDÓW Z TERENU GMINY PROWADZĄ WYSPECJALIZOWANE PODMIOTY

TRANSPORT I ZŁOMOWANIE W WIĘKSZOŚCI DARMOWE !!!

 

Zadzwoń - nie narażaj się na koszty