Informacja o wynikach naboru

 

w konkursie na stanowisko

strażnika miejskiego

 

w Straży Miejskiej w Śremie

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy, został wybrany:

 

Pan   Jakub Podlawski                             zamieszkały/a   Śrem

              (imię i nazwisko)                                              (miejsce zamieszkania)

 

Rezerwa:

 

Pani       Natalia Sadzka                             zamieszkały/a   Gostyń

 

                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane przygotowanie zawodowe, zaprezentował się najkorzystniej w rozmowie kwalifikacyjnej, spełnił oczekiwania pracodawcy podjęcia zatrudnienia w wymaganym czasie. 

 

 

 

 

 

Śrem, 27 grudnia 2018  r.