Informacja o wynikach naboru

 

w konkursie na stanowisko

strażnika miejskiego

w Straży Miejskiej w Śremie

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko pracy została wybrana

 

Pani   Zuzanna Frąckowiak                        zamieszkały/a   Wyrzeka

              (imię i nazwisko)                                                                   (miejsce zamieszkania)

 

                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru: spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane przygotowanie zawodowe, zaprezentowała się najkorzystniej w rozmowie kwalifikacyjnej, spełnia oczekiwania pracodawcy podjęcia zatrudnienia w wymaganym czasie. 

 

 

 

 

 

Śrem, 17 września 2018  r.

 

mgr Marian Goliński

Komendant Straży Miejskiej w Śremie