Lista kandydatów

spełniających  wymagania formalne

 

w konkursie na stanowisko

strażnika miejskiego

w Straży Miejskiej w Śremie

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy, do następnego  etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

Lp.      Imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:      Zuzanna Frąckowiak              zam. Wyrzeka

 

 

 

 

 

Śrem, 10 września  2018 r.

                                                                                  Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                w Śremie                                    

 

                                                                                          mgr Marian Goliński