Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko strażnika miejskiego

w Straży Miejskiej w Śremie

 

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy, została wybrana

 

Pani   Natalia Szelerska                           zamieszkały/a    Książ Wlkp.

          (imię i nazwisko)                                                (miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane przygotowanie zawodowe, zaprezentowała się najkorzystniej w rozmowie kwalifikacyjnej, spełnia oczekiwania pracodawcy podjęcia zatrudnienia w wymaganym czasie. 

 

Marian Goliński

Komendant

 

Śrem, 6 marca 2018  r.