Lista kandydatów

spełniających  wymagania formalne

 

w konkursie na stanowisko

strażnika miejskiego

w Straży Miejskiej w Śremie

 

Uprzejmie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

Lp.      Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:      Anna  Płóciniak                  zam. Śrem,

2:      Natalia Szelerska                zam. Książ Wlkp.

 

 

 

 

Śrem, 23 lutego 2018 r.

                                                                                     Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                w Śremie                                    

 

                                                                                          mgr Marian Goliński