Etap powiatowy II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, 28 uczniów śremskich szkół średnich (LO, ZSE, ZSP, ZST) przystąpiło do rywalizacji w II Etapie II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.  Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz udzielali odpowiedzi na jedno z trzech pytań otwartych.

W tym roku uczniowie rozwiązywali problemy związane ze smogiem.

Nad prawidłowym przebiegiem II Etapu czuwała Komisja Terenowa, w której skład wchodzili nauczyciele opiekunowie uczniów oraz  przedstawiciele Straży Miejskiej.

Komisja Główna w dniu 11 stycznia 2019 r. ustaliła na podstawie protokołów przekazanych przez Komisje Terenowe, że do II etapu przystąpiło 275 uczniów na 338, którzy uzyskali prawo startu.

Do finału II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, Komisja Główna zakwalifikowała 19 osób.

 

Z terenu Śremu zakwalifikowali się:

1. Janicki Rafał  - Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie,

2. Trawińska Joanna - Zespół Szkół Technicznych w Śremie.

 

Finał II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie przeprowadzony zostanie w dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Głównej sporządził  Marian Goliński.