W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi w numerze 27 (973) z dnia 05 lipca 2018 r. tygodnika „Tydzień Ziemi Śremskiej”, Komendant Straży Miejskiej w Śremie przesłał na ręce Redaktora Naczelnego list następujacej treści:

 

"Pan

Jan Zalewski

Redaktor Naczelny


W numerze 27 (973) z dnia 05 lipca 2018 r. tygodnika „Tydzień Ziemi Śremskiej” ukazał się artykuł pt.” Auta z „kartkami” z cichym „przyzwoleniem” straży miejskiej” autorstwa (czum).

Tytuł sugeruje działania bezprawne ze strony kierowców pozostawiających swoje pojazdy na parkingu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na wysokości Targowiska Miejskiego oraz brak reakcji na te działania ze strony Straży Miejskiej. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można wywnioskować, że między stronami, którymi są handlarze aut i Straż Miejska, zawarto porozumienie o charakterze przestępczym.

Pragnę Pana poinformować po raz kolejny, że na parkingu usytuowanym wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od Ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej dozwolony jest postój pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. w sposób określony znakami względem krawędzi jezdni.

Nie ma w polskim prawie zakazu postoju dla pojazdu oklejonego kartką z ofertą sprzedaży.

Straż Miejska działa na podstawie prawa i w granicach prawa.

Sugerowanie mieszkańcom, że wina za brak wolnych miejsc leży po stronie Straży Miejskiej, jest nieuprawnione. Uderza w dobre imię Straży Miejskiej. Świadczy ponadto o braku profesjonalizmu i nierzetelności dziennikarskiej autora artykułu.

Marian Goliński

Komendant Straży Miejskiej w Śremie"