W dniu 24 maja 2016r. komendant Straży Miejskiej w Śremie  Marian Goliński wraz z odbywającym praktykę uczniem III klasy Technikum Ekonomicznego Błażejem Wawrzyniakiem, na zaproszenie pedagoga szkolnego p. Danuty Kozielczyk,  udali się do Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie w celu przedstawienia uczniom  klas I i II zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci w czasie wakacji.

 

            Zajęcia przeprowadzone zostały w czterech grupach, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej z grup. W zajęciach uczestniczyło około 210 dzieci (sześć klas pierwszych i pięć klas drugich).

 

            W trakcie zajęć poruszono następujące zagadnienia:

 1)    bezpieczeństwo dzieci w domu,

 2)    bezpieczeństwo dzieci w lesie,

 3)    bezpieczeństwo dzieci na łące,

 4)    bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw,

 5)    bezpieczeństwo dzieci na drodze,

 6)    bezpieczeństwo dzieci nad wodą,

 7)    bezpieczeństwo w sieci (cyberprzemoc).

 

Pierwsze sześć zagadnień przedstawił komendant Marian Goliński a praktykant Błażej uczeń klasy o profilu informatycznym zaprezentował definicję, formy, cele i sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci.