Print
Category: Olimpiada
Hits: 368

 

…………………………………………………………….

(nazwa szkoły)

……………………………………………………………………

(adres szkoły)

……………………………………………………………………

(tel. kontaktowy)

Protokół uczestnictwa

w I Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie

pn. Moja okolica – bezpieczna i przyjazna

1. Przewodniczący Komisji Terenowej …………………………………..

2. Liczba uczniów przystępujących do Olimpiady…………………

3. Liczba wydanych zestawów pytań…………………..

4. Liczba oddanych zestawów pytań……………

5. Godzina rozpoczęcia Olimpiady………………

6. Godzina zakończenia Olimpiady…………… ..

7. Ilość zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników:

Dyrektor Szkoły Przewodniczący Komisji Terenowej