Print
Category: Olimpiada
Hits: 368

 

 

                       ………………, dnia…………2017 roku

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Zgłaszam do udziału w I Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. Moja okolica – bezpieczna i przyjazna, niżej wymienionych uczniów:

Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………………

1.      ……………………………………………

2.      ……………………………………….......

3.      ……………………………………………

4.      ……………………………………………

5.      ……………………………………………

 

 

 

Pełne dane Szkoły:

 

………………………………..

………………………………..

………………………………..

……………………………….

 

Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy Dyrektora Szkoły:

 

……………………………….

……………………………….

………………………………..

 

 

Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy Koordynatora Szkolnego Olimpiady:

 

…………………………………

………………………………….

………………………………….